Regulamin serwisu ogłoszeniowego dobre-wakacje.pl


§1


1.      Serwis ogłoszeniowy funkcjonuje za zasadach określonych w niniejszym regulaminie


2.      Ogłoszenia wyświetlane są odpłatnie. Serwis korzysta z usług: płatność przelewem bezpośrednio na konto bankowe, płatność przelewem poprzez usługę Dotpay


3.      Wyświetlanie oraz utrzymanie ogłoszeń jest płatne zgodnie z cennikiem


 


§2


1.      Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzone zmiany w regulaminie, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu. Logowanie do Serwisu i korzystanie z niego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.


2.      Rejestrując się w serwisie ogłoszeń użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie ofert marketingowych i handlowych za pomocą komunikacji elektronicznej w tym email, sms, telefon od właściciela serwisu noclegowego www.dobre-wakacje.pl 


§3


1.      Rejestracja w celu korzystania z usług Serwisu jest możliwa jedynie po wypełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego, które zostały oznaczone w sposób wskazujący na konieczność ich wypełnienia.


2.      W razie stwierdzenia nieprawdziwości lub nierzetelności danych Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika.


3.      Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika, zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika bez podania przyczyny

 


§4


Zasady zamieszczania ogłoszeń i dokonywania płatności przelewem lub kartą płatniczą: 1. Aby dokonać płatności za zamieszczenie ogłoszenia poprzez płatność przelewem lub kartą płatniczą, należy podczas wypełniania formularza dodawania ogłoszenia w ostatnim kroku “Podsumowanie/Płatność” wybrać opcję “Przelew”. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Po przejściu do płatności Dotpay należy poprawnie wykonać płatności (w szczególności należy zwrócić uwagę, na to, aby użyć poprawnego numeru transakcji). Ogłoszenie zostanie opublikowane po stwierdzeniu poprawnie wykonanej płatności.

 2. Serwis nie bierze odpowiedzialności za złe funkcjonowanie usług świadczonych przez firmę Dotpay.

 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zamieszczaniu ogłoszeń i za niezamieszczenie ogłoszenia z powodów od niego niezależnych.


§5 1. Edycja ogłoszeń i możliwość ich usuwania jest dostępna tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników serwisu.


2.      Wszelkie późniejsze modyfikacje i zmiany w obiekcie noclegowym w trakcie trwania abonamentu są bezpłatne.


3.      Maksymalnie użytkownik może zamieścić 20 fotografii danego obiektu noclegowego


4.      Wszelkie reklamacje można kierować na adres e-mail bok@dobre-wakacje.pl


5.      Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.


 


§6


1.      Celem serwisu dobre-wakacje.pl jest udostępnianie powierzchni reklamowej do zamieszczania ogłoszeń noclegowych. 1. Zakazuje się umieszczania w serwisie treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem i niezwiązanych ze specyfiką serwisu. Ponadto zakazuje się umieszczania treści i zdjęć reklamujących konkurencyjne portale internetowe.

 2. Ogłoszenia, które nie spełnią powyższych warunków wymienionych w §6 pkt.2 będą bezwzględnie usuwane, a ogłoszeniodawcy nie przysługuje zwrot kosztów umieszczenia takiego ogłoszenia.

 3. Każde ogłoszenie zamieszczone w serwisie może być usunięte przez administrację jeśli narusza czyjeś dobra osobiste.

 4. Zamieszczający ogłoszenie noclegowe zgadza się na to by w przypadku zmiany właściciela serwisu dobre-wakacje.pl, zamieszczone ogłoszenia zostały przekazane nowemu właścicielowi serwisu dobre-wakacje.pl wraz z wszystkimi danymi zawartymi w serwisie dobre-wakacje.pl .

 5. Ogłoszenia mogą być zamieszczane zarówno przez firmy jak i osoby prywatne.

   


§7


1.      Serwis dobre-wakacje gwarantuje dostępność procentową serwisu w ciągu roku na poziomie 95% SLA


2.      Zastrzegamy sobie prawo do zmiany nazwy domeny w uzasadnionych przypadkach

( np. uzyskanie po analizie iż nowa domena zapewni lepsze pozycjonowanie w google.pl oraz zapewni większy target klientów)


3.      Przypadki nie ujęte w tym Regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujące przepisy.


4.       Rejestrując się w portalu dobre-wakacje.pl wyrażasz zgodę na naszą Politykę prywatności